Menu

Pool Repair Service

วิธีการดูแลสระว่ายน้ำ
 

ขั้นตอนการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

1. การทำความสะอาดสระ

 • ช้อนใบไม้และสิ่งสกปรกในสระออกให้หมด  โดยนำไปทิ้งที่ถังขยะ


2. ขัดทำความสะอาด  เช่น  ขัดกระเบื้องผนัง, พื้น, ทรายล้าง, เกรตติ้ง  โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องขาวสะอาด  ต้องขัดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  โดยแบ่งขัดเป็น ช่วงๆ ในแต่ละวัน

3. ดูดตะกอนในสระให้สะอาด โดยปฏิบัติ ดังนี้.-

 • เปิดวาล์ว VACUUM ในห้องเครื่อง  หากดูดไม่แรงให้ปิดวาล์ว SUCTION เปิดวาล์ว MAINDRAIN ประมาณครึ่งหนึ่ง
 • เอาสายดูดตะกอนเสียบหัวดูด ด้ามอลูมิเนียมเสียบหัวดูดทิ้งลงไปในน้ำ  เอาสายดูดกรองน้ำจนเต็มสาย จึงเสียบเข้า VACUUM ข้างสระแล้วจึงดูดตะกอน  ในกรณีที่ VACUUM  ไม่ดูดเพราะมีลมอยู่ในท่อหรือสายดูดต้องไล่ลมออกให้หมดเสียก่อน
 • เมื่อดูดเสร็จเรียบร้อยให้ปิดวาล์ว VACUUM ในห้องเครื่องก่อน จึงเอาฝาปิด  VACUUM
 • เปิดวาล์วให้ทำงานตามปกติ


4. ทำความสะอาดบันได, สไลเดอร์, กระดานกระโดด  อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

5. ถอดเกรตติ้งออกมาล้างผงซักฟอก 6 เดือน / ครั้ง   

6. การเติมคลอรีน

 • ตรวจเช็คคลอรีน  PH  แล้วจึงเติมเคมีตามต้องการ (ดูรายละเอียดการใช้เคมีและอัตราการใช้)
 • การเติมเคมี  ให้ตักน้ำใส่ในถังก่อน แล้วจึงเอาเคมีใส่กวนให้เข้ากัน  ส่วนลึกให้เทในปริมาณที่มากหน่อย  และให้เทใกล้หัวจ่ายน้ำ


7. การทำความสะอาดห้องเครื่อง

 • ดูเกย์วัดความดันหน้าเครื่องกรอง  หากสูงกว่า  20 PSI.  แสดงว่าเครื่องกรองสกปรกต้องทำการ BACKWASH ขั้นตอนการ BACK WASH 

เครื่องกรอง เครื่องกรองทราย   ใช้วิธี  BACK WASH  ดังนี้

 • ปิดปั๊มหมุน MUTIPORT VALVE ไปที่ BACK WASH เปิดปั๊ม
 • น้ำจะเริ่มย้อนทางไล่ความสกปรก  สังเกตจากหลอดแก้วข้าง MUTIPORT VALVE น้ำจะขุ่นขาวและแดงดำ และจะใสอีกครั้ง  เมื่อน้ำใสให้ปิดปั๊ม
 • เปิดปั๊มหมุน MUTIPORT VALVE ไปที่ RINSE แล้วหมุน MUTIPORT VALVE ไปที่ FILTER ใช้งานได้ตามปกติ เครื่องกรอง  D.E.  ใช้วิธี  BACK  WASH และขัดแผ่นกรอง ดังนี้

 • การ BACK  WASH  เหมือนเครื่องกรองทรายเมื่อล้างเครื่องกรองแบบ BACK  WASH  แล้วครั้งต่อไปต้องถอดแผ่นกรองออกมาล้างด้วย
 • ปิดปั๊ม เปิด  MUTIPORT VALVE  ไปที่  CLOSE  ในการที่ห้องเครื่องอยู่ต่ำกว่าสระให้ปิดวาล์ว
 • เอาแปรงอ่อน ๆ ขัดแผ่นกรอง หรือถอดแผ่นกรองออกมาล้างและใส่กลับเข้าไปอย่างเดิม  เติมผงกรองตามจำนวนที่กำหนดของเครื่องกรองแต่ละตัว ให้ใส่ที่รูน้ำเข้าเครื่องกรองบางส่วนให้ถูบนแผ่นกรอง
 • ปิดฝา  เปิดปั๊ม  เปิดวาล์วทำงานตามปกติ  ในกรณีเป็นสระน้ำล้นเวลา  BACK  WASH  จะปิดวาล์ว  MAINDRAIN  ก็ได้ โดยเปิดวาล์ว  SUCTION  เอาน้ำในแท้งค์มาล้าง  แต่ต้องดูให้แน่นอนว่าในแท้งค์มีน้ำเพียงพอ การตรวจสอบเครื่องปั๊มน้ำ เครื่องปั๊มน้ำ

 • ให้ดูที่สเตนเนอร์หน้าปั๊มว่ามีใบไม้และสิ่งสกปรกมากหรือไม่ ถ้ามีให้หมุน MUTIPORT VALVE มาที่ CLOSE แล้วจึงเปิดฝาปั๊มเอาตะกร้าออกมาทำความสะอาด ปิดฝาและหมุน MUTIPORT VALVE ไปที่ FILTER  ทำงานตามปกติ  ในกรณีที่ห้องเครื่องอยู่ต่ำกว่าสระ  ให้ปิดวาล์วทุกตัวในห้องเครื่อง เช่น INLET, MAINDRAIN, SUCTION, ETC.  กันน้ำย้อนออกมาจากสระ   การใช้เคมีสำหรับสระว่ายน้ำ วิธีการใช้เคมี

1. หลังทำความสะอาดสระ  เช็คค่าคลอรีน  pH  ในน้ำ 
2. ปรับค่า  pH  อยู่ที่  7.4 - 7.6
3. ปรับค่าคลอรีนอยู่ที่ 1 PPM.  ทุกวัน 4. การปรับค่าคลอรีน

 • ฤดูร้อน  สระบ้าน  ให้คลอรีนอยู่ที่  2 ทำวันเว้นวัน สระบริการ ให้คลอรีนอยู่ที่  3 ทำทุกวัน
 • ฤดูฝน  สระบ้าน  ให้คลอรีนอยู่ที่  1.5 ทำวันเว้นวัน สระบริการ ให้คลอรีนอยู่ที่  2 ทำทุกวัน
 • ฤดูหนาว  สระบ้าน  ให้คลอรีนอยู่ที่  0.6 ทำวันเว้นวัน สระบริการ ให้คลอรีนอยู่ที่  1.5 ทำทุกวัน

5. ซุปเปอร์คลอรีน  คือการเติมคลอรีน 2 –3 เท่าจากปกติ  คือให้ค่าคลอรีนอยู่ที่  3 PPM.สำหรับสระบ้านและ 4 PPM.สำหรับสระบริการ   การซุปเปอร์คลอรีนมักจะทำหลังจากวันที่มีคนลงเล่นน้ำจำนวนมากหรือที่มีตะไคร่ หรือทำลายแอมโมเนีย  และสิ่งสกปรกเจือปนที่ไม่ต้องการซึ่งสะสมไว้ในน้ำ   สระบ้านควรซุปเปอร์คลอรีน 2 อาทิตย์ต่อครั้ง   สระบริการซุปเปอร์คลอรีนอาทิตย์ละ  1  ครั้ง  หรือ  2  ครั้ง

6. การเติมสารส้ม  สารส้มจะใช้ในกรณีน้ำในสระขุ่นเขียวมีตะกอนมาก  ก่อนจะใช้ต้องเติมโซดาแอชก่อนเพื่อให้ค่าคลอรีนอยู่ที่ 8 – 9   จากนั้นจึงเติมสารส้มตามปกติ  ส่วนจำนวนสารส้มดูตารางอัตราเคมี  เมื่อเติมสารส้มให้เปิด  MUTIPORT  VALVE  ไปที่  RECIRCULATE (น้ำในสระหมุนเวียนโดยไม่ผ่านการกรอง)  เปิดไว้ 2 ชั่วโมง  และปิดเครื่องกรองให้คนลงไปตีสารส้มเพื่อให้ตกตะกอนทั้งหมดทิ้งไว้ประมาณ 8 – 10 ชั่วโมง  ตะกอนจะตกหมดทั้งสระ  เมื่อตะกอนตกหมดแล้วให้ดูดตะกอนออก  โดยเตรียมสายดูดต่าง ๆ ให้พร้อม  หมุน  MUTIPORT VALVE  ไปที่  WASTE  เพื่อให้ตะกอนทิ้งออกไปที่ท่อระบายน้ำ (น้ำจะไม่ผ่านระบบการกรอง)  เมื่อดูดตะกอนเสร็จ  ใช้ซุปเปอร์คลอรีนปรับค่า 

ข้อควรจำ
☺ หากใส่สารส้มไม่จำเป็นต้องใส่คลอรีน  เมื่อดูดตะกอนแล้วจึงใส่คลอรีน

☺ ตะกอนจะตกดีมาก  หากค่า  อยู่ที่  7.4 – 7.6


อัตราการเติมเคมี

เคมี

ปริมาตรน้ำ

จำนวนกรัม

 คลอรีน  90% (TRICHLORO  ISOCYANURIC  ACID 90%)

 โซดาแอช       (SODIUMCARBONATE)

 กรดเกลือ      (HYDROCHOL ACID  35%)

 สารส้ม          (ALUM)

100  คิว

100   คิว

100  คิว

  40  คิว

   200  กรัม

3,000  กรัม

1,000  กรัม

   500  กรัม

  หมายเหตุ  
         • กรณีเติมสารส้ม  จะต้องเติมโซดาแอชก่อนเพื่อเพิ่มค่าให้สูงขึ้น  อัตราส่วนโซดาแอช 30% ของสารส้ม เช่น  สารส้ม 10 กก.  จะต้องใช้โซดาแอช  3  กก.  ควบคู่กันไปทั้งนี้ค่าจะต้องอยู่ที่  7.4 – 7.6  

สภาพน้ำ

เคมี

จำนวน

 pH  ต่ำกว่า 7.2

 pH  สูงกว่า  7.8

 คลอรีน  0.6

 คลอรีน   1

เติมโซดาแอช

เติมกรดเกลือ

เติมคลอรีน  90%

เติมคลอรีน  90%

    1 กก./น้ำ 100 คิว

     1 กก./น้ำ 100 คิว

150 กรัม/น้ำ 100 คิว

100 กรัม/น้ำ 100 คิว


ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา

การแก้ไข

1. ในน้ำมีสารละลายอยู่มาก  สีของน้ำจะปรากฏ ดังนี้

1.1  แดงน้ำตาล - น้ำมีสนิมมาก

1.2  เขียวฟ้า      - น้ำมี  COPPER

1.3  ดำน้ำตาล  - น้ำมีแมงกานีส

น้ำสภาพข้างต้นมักจะพบเห็นเมื่อลงน้ำใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. น้ำมีสภาพขุ่นเขียว  เนื่องจากมี  COPPER  ในน้ำ

มาก หรือเกิดตะไคร่ ตะไคร่เขียวคือตะไคร่เกิดใหม่

 

 

 

  

3.จุดดำ หรือตะไคร่น้ำ คือตะไคร่ที่เกิดขึ้นนานและ 

ตาย

 

4.การระคายเคืองตา  สาเหตุเกิดจาก

-  คลอรีนไม่เพียงพอ (คลอรีนต่ำ)

-  อ่านไม่ได้ค่า คือสูงหรือต่ำกว่าเครื่องวัด

 

5. น้ำขุ่น  อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

-  ระบบกรอง

-   pH สูงหรือค่าความเป็นด่างมาก

-  หินปูนมาก

-  ตะกอนมาก

-  ตะไคร่

 

 

 

- เติมโซดาแอชให้ค่า pH อยู่ที่ 8 PPM.

- เติมสารส้ม  ½  กก./น้ำ 40 คิว

- หมุน MUTIPORT VALVE ไปที่RECIRCULATE เปิดปั๊มไว้ 2 ชั่วโมง

- หากเป็นเครื่องกรอง D.E. ให้ยกแผ่นกรองออกหมดก่อนที่จะเปิดปั๊ม

- ใช้ไม้หรือคน ลงไปตีประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อตีน้ำแล้วปล่อยไว้ 8 – 10 ชั่วโมง จะเริ่มตกตะกอน

- ดูดตะกอนทิ้งไป  โดยเปิด  MUTIPORT

VALVE ไปที่ WASTE จะต้องค่อย ๆ ดูดเพื่อ

ไม่ให้ตะกอนฟุ้ง  แต่อย่าช้าจะเสียน้ำมาก

- ซุปเปอร์คลอรีน ให้อยู่ 3-4  PPM.

- เปิดเครื่องกรองเดิน  10  ชม.  หรือจนกว่า น้ำจะใส ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 วัน

- หากมีตะกอนตกค้างอยู่มากให้ดูดทิ้งหากตกนิดหน่อยให้ดูดผ่านเครื่องกรอง

- การแก้ไขโดยลงสารส้มเหมือน ข้อ 1

- เมื่อดูดตะกอนทิ้งแล้วให้ขัดกระเบื้อง ขอบสระ โดยเฉพาะช่วงที่มีตะไคร่ ต้องขัดจนกว่าตะไคร่จะหมด

- ซุปเปอร์คลอรีน 3 วันติดต่อกัน ให้สูง

กว่า  3.5  PPM.

-  ซุปเปอร์คลอรีน 3 วันติดต่อกัน ให้สูง

 

- ขัดตะไคร่ออกให้หมด

- ซุปเปอร์คลอรีนอยู่ที่ 3

 

- ปรับค่า pH ให้อยู่ที่ 7.4 –7.6

 

 

 

     การแก้ไขตามสาเหตุ

-  ล้างเครื่องกรองให้สะอาด

-  เติมกรดเพื่อปรับค่า pH ให้อยู่ที่ 7.4 –7.6

-  เติมคลอรีน 90% แทนคลอรีน 65%

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ซาวน่า-สตรีม แอนด์ พลู

INTER SAUNA - STEAM & POOL
159 หมู่ 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
Tel: 053-350296,086-9069396
Email: intersauna_steam.pool@yahoo.com , sakchai.1@hotmail.com

Color I Color II Color III