Menu

FAR INFRARED

 FAR INFRARED เพื่อสุขภาพ พลังความร้อนจาก

FAR INFRARED คืออะไร มีข้อดีอย่างไร

เป็นรูปแบบของพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่ไม่ต้องอาศัยอากาศเป็นสื่อกลางในการนําความร้อน เป็นพลังงานที่อยู่ใน ย่านที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เรารู้สึกและรับรู้ได้จากความอบอุ่นที่ส่องมาของดวงอาทิตย์ โดยปกติร่างกายรอบตัว เรา ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการใช้ความร้อนบนฝ่ามือ เพื่อการบําบัดช่วยรักษาโรคของคนยุคโบราณที่ไม่ต้องใช้ยา หรือการ ผ่าตัด ระบบความร้อน KOMEDAนั้นเป็นระบบความร้อนเดียวกันที่ส่งมาจากแสงดวงอาทิตย์ ทจี่ ะทําให้ร่างกายได้รับความอบอุ่น เป็นพลังงานความร้อน ( FIR ) ที่อยู่ในช่วงความถี่ยาว 8.0-15.0 ไมครอน ซึ่งเป็นช่วงพลังงานความร้อนที่มีคุณประโยชน์ต่อร่าง กาย ซึ่งจะแตกต่างจากระบบ Suana คือพลังงานความร้อนที่มีคลื่นสั้นกว่า ให้ความร้อนพื้นผิวด้วยระบบที่ให้ความร้อนจาก อากาศ

( Hotair/Steam )

l ช่วงคลื่นแสงที่เป็นช่วงคลื่นสั้นนั้น(สูง)ตามนุษย์รับรู้ได้ประกอบด้วยแสงสีม่วงไล่ลงมาจนถึงแสงสีแดง
l ช่วงรังสีแกมม่า(grammaray)และช่วงรังสีแอกซ์(X-ray:0.1nm<1<300nm)เป็นช่วงที่มีพลังงานสูง
l แผ่รังสีจากปฎิกิริยานิวเคลียร์หรือจากกัมมันตรังสี
l ช่วงอัลตราไวโอเลตบนเป็นช่วงท่ีมีพลังงานสูงเป็นอันตรายต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต
l ช่วงอินฟราเรดเป็นช่วงคลื่นที่มีพลังงานต่ําตามนุษย์มองไม่เห็นแบ่งแยกออกเป็นอินฟราเรดคลื่นความร้อนดังนี้ l NearInfrared(NIR)ความยาวคลื่นจะอยู่ในช่วงระหว่าง0.7ถึง1.5Miron
l MiddleInfrared(MIR)ความยาวคลื่นจะอยู่ใช่วงระหว่าง1.5ถึง5.6Micron
l FarInfrared(FIR)ความยาวคลื่นจะอยู่ในช่วงระหว่าง5.6ถึง1000Micron

 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างระบบ FIR และระบบความร้อนท่วั ไป

ระบบความร้อนจากอินฟราเรดคลื่นยาว

ระบบความร้อนแบบท่วั ไป

- ขับเหงื่อจากส่วนลึกของร่างกาย

- ขับเหงื่อจากชั้นใต้ผิวหนังของร่างกาย 

- ช่วยบําบัดจากภายในร่างกาย ผิวไม่แห้ง

- ช่วยบําบัดชั้นใต้ผิวหนัง

- ผ่อนคลายอาการปวดในส่วนลึก

- ลดอาการปวดได้

- ช่วยขับของเสียและสารพิษ จากภายในร่างกาย

- ช่วยขับของเสียใต้ชั้นผิวหนัง

- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ในระดับลึก

- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้

- ช่วยลดน้ําหนักส่วนเกิน

- สูญเสียน้ํา

- ลดเซลส์ลูไลท์และการอักเสบของเนื้อเยื่อ

-

- ช่วยกระตุ้นการเกิดออกซิเจนเพิ่มภูมิคุ้มกัน

-

- เป็นความร้อนคลื่นแสงยาว

- เป็นความร้อนที่อยู่ในช่วงคลื่นที่สั้นกว่า 

- อากาศร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ 27 - 40 องศาเซลเซียส 

- อากาศร้อนอยู่ที่อุณภูมิสูง

- อากาศร้อนไม่อบอ้าว หายใจสะดวก

- อากาศร้อน ยากต่อการหายใจ

- เปิดเครื่องก่อนใช้งานเพียง 5 นาที

- เปิดเครื่องก่อนใช้งาน 30 -60 นาที

- ใช้พลังงานไฟฟ้า 1-2 กิโลวัตต์

- ใช้พลังงานไฟฟ้า 3 – 16.5 กิโลวัตต์

- ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

- ติดตั้งถาวร เคลื่อนย้ายยาก

- ไม่ต้องการท่อน้ําทิ้ง

- ต้องการท่อน้ําทิ้ง

Sauna และ ห้องอบไอน้ํา เกิดจากวิวัฒนาการมานานนับพันปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าช่วยในการบําบัด แต่ถ้าไม่ได้ปรับระบบความร้อนที่แผ่ออกมาทั้งคลื่นแสงสั้นและยาวให้เหมาะสม ก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายมนุษย์ จึงให้ได้เพียงความร้อนที่พื้นผิวเท่านั้น

ฟาร์อินฟราเรด ให้ความร้อนที่สามารถเข้าสู่กล้ามเนื้อของรางกายโดยตรงสู่เนื้อเยื่อและเซลล์ได้ลึกถึง 1.5 นิ้ว และร่างกาย สามารถรับได้ 93 % ของคลื่นความร้อนทั้งหมดที่ส่งมายังผิวหนัง ซึ่งประโยชน์และคุณสมบัตินี้แตกต่างจากตู้อบความร้อนทั่วไป 

 Credit : http://www.poolandsaunacenter.com/

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ซาวน่า-สตรีม แอนด์ พลู

INTER SAUNA - STEAM & POOL
159 หมู่ 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
Tel: 053-350296,086-9069396
Email: intersauna_steam.pool@yahoo.com , sakchai.1@hotmail.com

Color I Color II Color III